fenolindex

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)fenolindex
Definitie (nl)maat voor de aanwezigheid van fenolen in een medium.
Toelichting (nl)de fenolindex wordt bepaald door aan een oplossing van het medium bepaalde stoffen toe te voegen waarmee fenolen gekleurde verbindingen maken. De extinctie bij een bepaalde golflengte geeft een maat voor de aanwezigheid van de fenolen in de oplossing.
Bronafgeleid van NEN6670
Begin geldigheid2011/09/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fenolindexCategorie van
fenolindexGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fenolen (Begrip)Gerelateerdfenolindex
fenolindex (Domeinwaarde)Gerelateerdfenolindex
som fenolen waterdampvluchtig (Begrip)Gerelateerdfenolindex
RDF.jpg
Aquo history.png