Mapping_SDN_P01

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id1022
VoorkeurslabelMapping_SDN_P01
Definitie (nl)Mapping van Seadatanet parameters uit de P01 tabel naar Aquo Parameter, Grootheid, Compartiment, Korrelgroottefractie, Referentiebasis, Eenheiddimensie en de voorkeurseenheid zoals die bij Rijkswaterstaat wordt gehanteerd
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
Is open domeinN
Begin geldigheid11-12-2014 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd04-10-2016 00:00:00
MetadataId, SDN P01 code, Aquo Grootheid code, Aquo ChemischeStof code, Aquo biotaxon code, Aquo Compartiment code, Aquo Monstercriterium code, Aquo Hoedanigheid code, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Mapping_SDN_P01 gebruikt worden:

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png