Mapping_SDN_P01

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id1022
VoorkeurslabelMapping_SDN_P01
Definitie (nl)Mapping van Seadatanet parameters uit de P01 tabel naar Aquo Parameter, Grootheid, Compartiment, Korrelgroottefractie, Referentiebasis, Eenheiddimensie en de voorkeurseenheid zoals die bij Rijkswaterstaat wordt gehanteerd
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
Is open domeinN
Begin geldigheid2014-12-11
Eind geldigheid2100-01-01
MetadataId, SDN P01 code, Aquo Grootheid code, Aquo ChemischeStof code, Aquo biotaxon code, Aquo Compartiment code, Aquo Monstercriterium code, Aquo Hoedanigheid code, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Mapping_SDN_P01 gebruikt worden:

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png