actief slibinstallatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actief slibinstallatie
Definitie (nl)type zuiveringsinrichting waarbij de zuiverende micro-organismen -het actief slib- zijn vermengd met afvalwater
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actief slibinstallatieGerelateerd
actief slibinstallatieIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png