aanduiding volgorde procedurestap

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanduiding volgorde procedurestap
Definitie (nl)een aanduiding voor de plaats die een procedurestap binnen het geheel van procedurestappen heeft, indien een ordening van dit geheel op basis van reguliere tijdvolgordelijkheid heeft plaatsgevonden
Toelichting (nl)Het zal niet altijd mogelijk zijn op voorhand aan te geven wat de volgende stap binnen een procedure is. Dit kan afhankelijk zijn van externe beslissingen. Daarnaast is het mogelijk om gelijktijdig stappen te doorlopen. Om deze reden dient dit gegevenselement voor het aangeven van de reguliere volgorde.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanduiding volgorde procedurestapCategorie van
aanduiding volgorde procedurestapHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschikking (Begrip)Heeft onderdeelaanduiding volgorde procedurestap
procedure (Begrip)Heeft onderdeelaanduiding volgorde procedurestap
RDF.jpg
Aquo history.png