tracé

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)tracé
Definitie (nl)afgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk
BronWoordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap Ijsselmonde, 1985
Label (de)trassierung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png