CEN/TR 15215-1:2006 en

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelCEN/TR 15215-1:2006 en
OmschrijvingCEN/TR 15215-1:2006 en
Id920
CodesT15215-1.06
GroepNorm slib
Begin geldigheid2011-06-11
Eind geldigheid2017-03-31
TitelKarakterisering van slib - Detectie en telling van <(cursief)Salmonella spp.> in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden te staven in logaritmische afneming)
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CEN/TR 15215-1:2006 enBreder


RDF.jpg
Aquo history.png