geodesie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)geodesie
Definitie (nl)wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de vorm en de afmetingen van de aarde
Toelichting (nl)ook het aardse zwaartekrachtveld en rotatiegedrag en het landmeten (bepalen van de exacte locatie van punten op het aardoppervlak) behoren tot de geodesie.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geodesieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png