acute toxiciteittoets

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)acute toxiciteittoets
Definitie (nl)toets waarbij de mogelijke gevolgen van de blootstelling aan hoge concentraties of de toediening van hoge doseringen van een toxische stof binnen een kort tijdsbestek ten opzichte van de levensduur van de soort worden onderzocht.
Toelichting (nl)De maat waarin acute-toxiciteit wordt uitgedrukt, is meestal de LC50 of de LD50.
BronEcologische risico-evaluatie van stoffen. Gezondheidsraad, Rapport no. 88/28, Den Haag, 1988
Label (de)akuter Toxizitätstest
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
acute toxiciteittoetsCategorie van
acute toxiciteittoetsHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
acute toxiciteit (Begrip)Heeft onderdeelacute toxiciteittoets
RDF.jpg
Aquo history.png