abyssopelagische zone

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)abyssopelagische zone
Definitie (nl)zone in de waterkolom van de oceanen vanaf een diepte van 4000 meter tot aan de oceaanbodem.
Bronwww.vliz.be
Datum start2011/07/04 10:46:57
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id30527

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abyssopelagische zoneCategorie van
abyssopelagische zoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdabyssopelagische zone
RDF.jpg
Aquo history.png