abyssopelagische zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)abyssopelagische zone
Definitie (nl)zone in de waterkolom van de oceanen vanaf een diepte van 4000 meter tot aan de oceaanbodem.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abyssopelagische zoneBreder
abyssopelagische zoneCategorie van
abyssopelagische zoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdabyssopelagische zone
RDF.jpg
Aquo history.png