zuiveringstechnisch werk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zuiveringstechnisch werk
Definitie (nl)een inrichting onder beheer en in eigendom van het waterschap, die noodzakelijk is bij de afvalwaterzuiveringstaak van het schap. Een zuiveringstechnisch werk zuivert afvalwater (RWZI) of is van belang voor het transport van het afvalwater naar de RWZI.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zuiveringstechnisch werkCategorie van
zuiveringstechnisch werkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwatertransportwerk (Begrip)Brederzuiveringstechnisch werk
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederzuiveringstechnisch werk
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Brederzuiveringstechnisch werk
afvalwater (Begrip)Gerelateerdzuiveringstechnisch werk
RDF.jpg
Aquo history.png