sluis

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)sluis
Definitie (nl)een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien
Toelichting (nl)Afsluitbare waterkering tussen twee waterbekkens met verschillend niveau. Een sluis kan dienen om water uit het bekken met de hogere waterstand door te laten of het verschil in waterstand te handhaven. De profielverdediging van de sluis aan de bovenstroomse en benedenstroomse zijde wordt, indien van toepassing, afzonderlijk opgegeven. De koppeling tussen de diverse kunstwerken vindt plaats via de gegevenselementen identificatie kunstwerk (aangrenzend bovenstrooms) en identificatie kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms). Identieke naast elkaar gelegen sluizen worden als afzonderlijk kunstwerk beschreven. Alleen met behulp van het gegevenselement Aantal identieke sluizen naast elkaar wordt deze situatie vorm gegeven.
BronUvW: GIS-6, gewijzigd
Label (en)sluice
Label (de)schleuse
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sluisBreder
sluisCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
damsluis (Begrip)Bredersluis
keersluis (Begrip)Bredersluis
schutsluis (Begrip)Bredersluis
uitwateringssluis (Begrip)Bredersluis
Sluis (Domeinwaarde)Gerelateerdsluis
Sluis (Domeinwaarde)Gerelateerdsluis
Sluisdeur (Symbool)Gerelateerdsluis
Sluisdeur (bovenaanzicht), motorbediend (Symbool)Gerelateerdsluis
Sluisdeur, bovenaanzicht (Symbool)Gerelateerdsluis
taats (Begrip)Is onderdeel vansluis
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Sluisdeur15-01-02.jpg
Sluisdeur (bovenaanzicht), motorbediend15-01-11.jpg
Sluisdeur, bovenaanzicht15-01-12.jpg