lijnmarkering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lijnmarkering
Definitie (nl)op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte lijnen ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.
BronAdventus Wegen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lijnmarkeringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdlijnmarkering
RDF.jpg
Aquo history.png