atol

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)atol
Definitie (nl)ringvormig of hoefijzervormig koraaleiland
Toelichting (nl)oorspronkelijk gevormd rondom een "seamount", een onderzeese berg van vulkanische oorsprong.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atolBreder
atolCategorie van
atolHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
koraal (Begrip)Heeft onderdeelatol
RDF.jpg
Aquo history.png