mariene geologie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)mariene geologie
Definitie (nl)wetenschappelijke studie van de zeebodem.
Toelichting (nl)Ook de indeling en evolutie van oceanen (platentectoniek), hun sedimentaire processen, en de uitwisseling van stoffen ter hoogte van de oceaanbodem,
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)geologische oceanografie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
mariene geologieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png