aanvullende markering

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanvullende markering
Definitie (nl)markering naast de hoofdmarkering inde regel bedoeld om een ondieper gelegen vaargeul voor de recreatievaart aan te geven
Datum start2011/07/04 10:35:20
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id26726

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvullende markeringCategorie van
aanvullende markeringHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelaanvullende markering
infrastructuur (Begrip)Smalleraanvullende markering
RDF.jpg
Aquo history.png