demping

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)demping
Definitie (nl)het proces waarbij de concentratie van een bepaald mengsel over een bepaalde tijd afneemt.
Toelichting (nl)Dit kan plaatsvinden door middel van absorptie, adsorptie, degradatie, dilutie of transformatie.
Bronwww.lenntech.com
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dempingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png