biochemisch zuurstofverbruik

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)biochemisch zuurstofverbruik
Definitie (nl)de massaconcentratie van opgeloste zuurstof, die onder voorgeschreven omstandigheden bij biologische oxidatie van organische en/of anorganische materie in water, na n dagen wordt verbruikt.
Toelichting (nl)bij een BZV bepaling moet de testduur (in dagen) aangegeven zijn; deze is bepalend is voor de gemeten waarde.BZV worden altijd uitgedrukt in equivalenten zuurstof (O2),
AfkortingBZV
BronNederlands Normalisatie-instituut, Water - Termen en definities. NEN 6599, 1e druk, januari 1991. - vertaald uit ISO 6107-2-4.6
Label (en)Biochemical Oxygen Demand
Label (de)biochemischer sauerstoffbedarf
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biochemisch zuurstofverbruikCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png