ChemischestofObject

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden (historisch)


Eigenschappen

Id1285
VoorkeurslabelChemischestofObject
Definitie (nl)Verzameling van chemischestof (naamgeving van elementen en verbindingen of groepen verbindingen) en object(door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk)
Verantwoordelijke organisatieIHW
URL Verantwoordelijke organisatiehttps://www.ihw.nl
URL domeintabeldomeintabel/ChemischestofObject
Is open domeinJ
Begin geldigheid2021-01-01
Eind geldigheid2100-01-01
MetadataId, Codes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, GerelateerdMetadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel ChemischestofObject gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Status (Geldig, Vervallen of Concept)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png