biotisch

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)biotisch
Definitie (nl)behorende tot de levende natuur.
Toelichting (nl)Het biotisch milieu is het voedsel, roofvijanden en parasieten. Tegenstelling: abiotisch
BronUit en thuisboek, Stichting het Limburgs Landschap, 1996
Label (en)biotic
Label (de)biotisch
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biotischCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png