Kilometrering

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelKilometrering
OmschrijvingKilometrering
Id2
CodesKILMTRG
Begin geldigheid2016-03-12
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
KilometreringBreder


RDF.jpg
Aquo history.png