eddy-correlatietechniek

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)eddy-correlatietechniek
Definitie (nl)de methode waarbij met hoge frequentie (meer dan 10 Hz) de verticale componenten van de windsnelheid en een scalair zoals de luchtvochtigheid wordt gemeten.
Toelichting (nl)Uit de turbulente fluctuaties rond het gemiddelde van de verticale windsnelheid en de luchtvochtigheid kan de verdamping worden berekend. Is de correlatie tussen deze twee grootheden positief dan treedt verdamping op, is deze negatief dan treedt dauw of rijp op.
Label (en)eddy correlation technique , eddy covariance technique
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eddy-correlatietechniekCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png