meetlocatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)meetlocatie
Definitie (nl)de aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.
Toelichting (nl)In het kader van de vaststelling van de kwaliteit van het oppervlaktewater onderscheidt men drie categorieën van meetlocaties, te weten: locaties in rijkswateren, locaties in relatief belangrijke wateren en locaties in relatief kleine wateren. Bij deze locaties vindt afhankelijk van de categorieën onderzoek plaats op het terrein van trendanalyses, normtoetsingen en/of inventarisaties. De frequentie van meten is eveneens afhankelijk van de categorie waarin de locaties zijn ingedeeld. Het CUWVOW-rapport: Aanbevelingen voor het monitoren van stoffen van de M-lijst uit de derde Nota Waterhuishouding (NW3) geeft een uiteenzetting met betrekking tot deze categorieën van meetlocaties.
AfkortingMeetloc
BronCUWVO, Monitoren van stoffen van de M-lijst / Legger info Waterkwaliteit
Label (en)measurement location
Label (de)messstellen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetlocatieBreder
meetlocatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
meetlocatie (Domeinwaarde)Gerelateerdmeetlocatie
RDF.jpg
Aquo history.png