datum vaststelling legger

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)datum vaststelling legger
Definitie (nl)de datum waarop de leggerkaarten en/of de leggerbladen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap
Toelichting (nl)Wanneer een relatief kleine waterloop uitmondt in een grote waterloop, ligt het knooppunt behorende bij de entiteit Vak in principe in het midden van de grote waterloop. De locatie van het referentiepunt (oorsprong) van de afstandsaanduiding ligt echter op de plaats waar de kleine waterloop in de grote uitmondt. Binnen het voorgestelde gegevensmodel is niet bekend op grond van welke wijziging de legger opnieuw is vastgesteld. Bovendien kunnen in de praktijk van waterlopen leggergegevens zijn vastgelegd, waarvan de legger nog niet officieel is vastgesteld. Hier kan soms een periode van een jaar tussen zitten. De genoemde datum correspondeert dan niet met de juiste leggerafmetingen.
BronLegger info
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
datum vaststelling leggerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png