wervelbedinstallatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wervelbedinstallatie
Definitie (nl)een installatie die gebruik maakt van bed van vaste stofdeeltjes die in een gehinderde bezinking in evenwicht worden gehouden door een omhoog stromende gas- of waterstroom.
Bronwaterbodemrichtlijn
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wervelbedinstallatieCategorie van
wervelbedinstallatieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Heeft onderdeelwervelbedinstallatie
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Smallerwervelbedinstallatie
RDF.jpg
Aquo history.png