berging in randvoorziening

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)berging in randvoorziening
Definitie (nl)de inhoud van de randvoorziening gelegen onder het niveau van de bovenkant van de externe overstortdrempel in een rioleringsgebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging in randvoorzieningBreder
berging in randvoorzieningCategorie van
berging in randvoorzieningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
randvoorziening (Begrip)Gerelateerdberging in randvoorziening
RDF.jpg
Aquo history.png