berging in randvoorziening

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)berging in randvoorziening
Definitie (nl)de inhoud van de randvoorziening gelegen onder het niveau van de bovenkant van de externe overstortdrempel in een rioleringsgebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging in randvoorzieningBreder
berging in randvoorzieningCategorie van
berging in randvoorzieningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
randvoorziening (Begrip)Gerelateerdberging in randvoorziening
RDF.jpg
Aquo history.png