wegmeubilair

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wegmeubilair
Definitie (nl)naast, in op of boven de verharding aangebrachte voorwerpen ten dienste van het verkeer
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegmeubilairGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fysieke afscheiding (Begrip)Brederwegmeubilair
verkeersbord (Begrip)Brederwegmeubilair
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdwegmeubilair
verkeersmaatregel (Begrip)Gerelateerdwegmeubilair
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdwegmeubilair
RDF.jpg
Aquo history.png