bron

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bron
Definitie (nl)grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt
Toelichting (nl)Hieronder wordt niet verstaan plaatsen waar in wateren, zoals sloten en plassen, kwel optreedt. In het verleden zijn bronnen wel kunstmatig gecreëerd, zoals de Veluwse sprengkoppen.
BronNEN 6599:1991
Label (en)spring
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bronBreder
bronGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
spreng (Begrip)Brederbron
bekken (Begrip)Gerelateerdbron
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdbron
RDF.jpg
Aquo history.png