fundatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)fundatie
Definitie (nl)die onderdelen van een object die een fundering vormen.
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: palen, stroken
BronRfC Intwis waterkeringen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fundatieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png