a-nummer natuurlijk persoon

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)a-nummer natuurlijk persoon
Definitie (nl)een door een gemeente in het kader van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan een persoon toegewezen identificator
Toelichting (nl)In de GBA-wet, artikel 36, is een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien van het A-nummer. - Het administratienummer wordt toegekend op een door Onze Minister te bepalen wijze uit door hem beschikbaar gestelde nummers. - Het administratienummer bevat geen informatie omtrent de persoon op wie het betrekking heeft. - Onze Minister, onderscheidenlijk het gemeentebestuur, draagt zorg dat het administratienummer foutloos en slechts één maal beschikbaar wordt gesteld, onderscheidenlijk wordt toegekend.
BronSTUF-WOZ
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
a-nummer natuurlijk persoonCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png