inspectievak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)inspectievak
Definitie (nl)gedeelte van een waterloop, waterkering of weg dat wordt geïnspecteerd met het doel gebreken (schadebeelden) op te sporen en vast te leggen met aanduiding van aard, ernst en omvang
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inspectievakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Inspectievak (Domeinwaarde)Gerelateerdinspectievak
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdinspectievak
RDF.jpg
Aquo history.png