Natuurvriendelijke oever

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelNatuurvriendelijke oever
OmschrijvingNatuurvriendelijke oever
Id2
Begin geldigheid2018-01-26
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Natuurvriendelijke oeverBreder
Natuurvriendelijke oeverGerelateerd


RDF.jpg
Aquo history.png