defosfateren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)defosfateren
Definitie (nl)het verwijderen van fosfaat uit het afvalwater door middel van voorprecipitatie, simultane precipitatie en biologische verwijdering
BronCapita Selecta
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
defosfaterenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
defosfateringsinstallatie (Begrip)Gerelateerddefosfateren
RDF.jpg
Aquo history.png