aanrijking

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanrijking
Definitie (nl)het opconcentreren van stoffen in een bepaalde fractie.
Bronwaterbodemrichtlijn
Datum start2011/07/04 10:24:11
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id23032

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanrijkingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png