achterland

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)achterland
Label (de)hinterland
Definitie (nl)het gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering.
Datum start2011/07/04 10:24:17
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id23064

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterlandBreder
achterlandCategorie van
achterlandSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermende gronden (Begrip)Brederachterland
gebied (Begrip)Smallerachterland
RDF.jpg
Aquo history.png