achterland

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)achterland
Definitie (nl)het gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering.
Toelichting (nl)het gebied dat materiaal levert waarmee elders een nieuw pakket van afzettingsgesteenten wordt opgebouwd.
Label (de)hinterland
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterlandBreder
achterlandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermende gronden (Begrip)Brederachterland
RDF.jpg
Aquo history.png