achterpiek

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)achterpiek
Definitie (nl)de ruimte tussen achtersteven of spiegel en het achterste waterdichte schot.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterpiekCategorie van
achterpiekHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Heeft onderdeelachterpiek
RDF.jpg
Aquo history.png