aantasting

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aantasting
Definitie (nl)verandering van fysische, chemische en mechanische eigenschappen van een materiaal onder invloed van het milieu waarmee het in contact komt
Bronwaterbodemrichtlijn
Datum start2011/07/04 10:24:12
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id23037

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aantastingCategorie van
aantastingSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
corrosie (Begrip)Brederaantasting
RDF.jpg
Aquo history.png