abrasie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)abrasie
Label (en)attrition
Definitie (nl)het tegen elkaar aanwrijven van het ene deeltje tegen het andere in een filtermedium of een ionenuitwisslingsbed.
Toelichting (nl)Uiteindelijk kunnen de deeltjes hierdoor afgebroken worden.
Bronwww.lenntech.com
Datum start2011/07/04 10:24:15
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id23051

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abrasieBreder
abrasieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
erosie (Begrip)Smallerabrasie
RDF.jpg
Aquo history.png