geul

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)geul
Definitie (nl)smal en meestal diep water, smal kanaal
Toelichting (nl)bv: kil, slenk, slufter, vaargeul, watergang
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geulCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterloop (Begrip)Gerelateerdgeul
RDF.jpg
Aquo history.png