dichtheidsstroming

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dichtheidsstroming
Definitie (nl)sterk hoogteafhankelijke stroming, veroorzaakt door een horizontale dichtheidsgradiënt die maakt dat de horizontale drukgradiënt hoogteafhankelijk wordt.
Toelichting (nl)In het geval van oppervlaktewater betreft het meestal gradiënten van de temperatuur of het zoutgehalte. Door het hoogteafhankelijke karakter van de stroming treedt doorgaans ook een verticale dichtheidsgradiënt op (stratificatie)
BronThemagroep: Morfologie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dichtheidsstromingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png