mist

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)mist
Definitie (nl)vloeistofdeeltjes die 40 tot 500 micrometer groot zijn.
Toelichting (nl)Deze worden gevormd bij de condensatie van waterdamp.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Mist
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
arctische zeerook (Begrip)Bredermist
RDF.jpg
Aquo history.png