telefoonnummer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)telefoonnummer
Definitie (nl)telefoonnummer(s) behorende bij een subject
Toelichting (nl)Een subject kan meerdere telefoonnummers hebben (max 4) te weten thuis,kantoor,mobiel en doorkies
Label (en)telephone number
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
telefoonnummerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png