KRWWaterlichaamCategorie

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id1098
VoorkeurslabelKRWWaterlichaamCategorie
Definitie (nl)Tabel met KRW Waterlichaamcategorieën zoals die in het Waterkwaliteitsportaal (WKP) gebruikt worden. (was vervallen n.a.v. W-1712-0009, maar is weer geactiveerd n.a.v. W-1811-0008 per 11-12-2019)
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid21-02-2017 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd12-12-2019 00:00:00
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWWaterlichaamCategorie gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png