berging

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)berging
Label (en)storage
Label (de)speicherung
Code70 , 280 , 911
Definitie (nl)het volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.
Toelichting (nl)Bij grondmonsters wordt veelal gesproken van vochtinhoud.
Datum start2011/07/04 10:26:03
Datum gewijzigd2016/01/14 15:08:50
StatusG
Id23655

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingCategorie van
bergingGebruik voor
bergingGerelateerd
bergingSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging in randvoorziening (Begrip)Brederberging
berging meer (Begrip)Brederberging
berging minder (Begrip)Brederberging
berging op straat (Begrip)Brederberging
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Brederberging
bergingscoëfficiënt (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsgebied (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsverandering (Begrip)Gerelateerdberging
RDF.jpg
Aquo history.png