aanwezige pompovercapaciteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanwezige pompovercapaciteit
Definitie (nl)het deel van de pompcapaciteit dat werkelijk beschikbaar is voor de regenwaterafvoer (m3/h) in een rioleringsgebied of als verhouding tot de grootte van het afvoerend oppervlak (mm/h)
Afkortingaanwezige POC
Label (en)available pump overcapacity
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanwezige pompovercapaciteitBreder
aanwezige pompovercapaciteitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png