aanwezige pompovercapaciteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanwezige pompovercapaciteit
Definitie (nl)het deel van de pompcapaciteit dat werkelijk beschikbaar is voor de regenwaterafvoer (m3/h) in een rioleringsgebied of als verhouding tot de grootte van het afvoerend oppervlak (mm/h)
Afkortingaanwezige POC
Label (en)available pump overcapacity
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanwezige pompovercapaciteitBreder
aanwezige pompovercapaciteitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png