aard van het oppervlak

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aard van het oppervlak
Definitie (nl)reliëf en bodemgesteldheid
Label (de)art der geländestruktur
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aard van het oppervlakCategorie van
aard van het oppervlakHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebied (Begrip)Heeft onderdeelaard van het oppervlak
RDF.jpg
Aquo history.png