arctisch

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)arctisch
Definitie (nl)nabij de noordpool gelegen of voorkomend.
Toelichting (nl)Tegengestelde van "antarctisch".
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
arctischCategorie van
arctischGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
arctische zeerook (Begrip)Gerelateerdarctisch
RDF.jpg
Aquo history.png