granulaat

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)granulaat
Definitie (nl)korrelig product dat wordt verkregen door een vaste stof een behandeling te laten ondergaan
Begin geldigheid2018-07-02
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
granulaatGerelateerd
granulaatIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
betonpuin (Begrip)Bredergranulaat
Bestorting van grof grind en andere granulaire materialen (Domeinwaarde)Gerelateerdgranulaat
Fijn granulair materiaal c.q. breuksteen verpakt in geotextiel (Domeinwaarde)Gerelateerdgranulaat
Granulaat (Domeinwaarde)Gerelateerdgranulaat
granulaire samenstelling (Begrip)Gerelateerdgranulaat
RDF.jpg
Aquo history.png