net

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)net
Definitie (nl)van garen geknoopt weefsel met betrekkelijk wijde mazen, dat onder andere wordt gebruikt voor het vangen van vis.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:36:29
Datum gewijzigd2012/11/23 12:29:11
StatusG
Id27103

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
netSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aaljaagnet (Begrip)Bredernet
On-field burning of stubble, straw,... (Domeinwaarde)Gerelateerdnet
Other (phytosanitary,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdnet
Other (preservation of seeds,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdnet
RDF.jpg
Aquo history.png