actuele verdamping

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actuele verdamping
Definitie (nl)is de verdamping vanuit bodem en vegetatie.
Begin geldigheid2016/01/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele verdampingCategorie van
actuele verdampingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Actuele verdamping (Domeinwaarde)Gerelateerdactuele verdamping
actuele evapotranspiratie (Begrip)Gerelateerdactuele verdamping
interceptie verdamping (Begrip)Gerelateerdactuele verdamping
open-water verdamping (Begrip)Gerelateerdactuele verdamping
RDF.jpg
Aquo history.png