actuele verdamping

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actuele verdamping
Definitie (nl)is de verdamping vanuit bodem en vegetatie.
Begin geldigheid2016/01/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele verdampingCategorie van
actuele verdampingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Actuele verdamping (Domeinwaarde)Gerelateerdactuele verdamping
actuele evapotranspiratie (Begrip)Gerelateerdactuele verdamping
interceptie verdamping (Begrip)Gerelateerdactuele verdamping
open-water verdamping (Begrip)Gerelateerdactuele verdamping
RDF.jpg
Aquo history.png