ecologische verbindingszone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ecologische verbindingszone
Definitie (nl)gebied of structuur die verbreiding, migratie en uitwisseling van organismen tussen verschillende soorten kerngebieden mogelijk maakt.
Toelichting (nl)Netwerk van gebieden, beken, rivieren, biotopen en zones dat prioriteit krijgt in natuur- en landschapsbeleid. Het betreft hier de ecologische verbindingszone.
AfkortingEVZ
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologische verbindingszoneBreder
ecologische verbindingszoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png